Ochrana osobních údajů
Děkujeme Vám za Vaši návštěvu na našich webových stránkách a také za Váš zájem. Ochranu vašich soukromých údajů bereme opravdu vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně.
Souhlas kupujícího
Vyplněním formuláře registrace souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze firmy Dagmar Kožinová, se sídlem Dvorní 719/16, 696 18 Hodonín, IČ: 68675674, ŽL – ev.č.:370602-16776-00, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Bezpečnost
Dagmar Kožinová – muj rozchod – přijímá veškerá bezpečnostní opatření, aby chránila všechny údaje vedené u nás proti jakékoliv nezákonné manipulaci, ztrátě, zničení a zneužití nepovolanými osobami. Bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme.

Právo na informace
Na požádání vám Dagmar Kožinová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na dasa@mujrozchod.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.
Použití a postoupení osobních údajů
Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Web mujrozchod používají vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
Cookies
Web mujrozchod používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohly podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Apps Dev Team s.r.o.